Eveniment dedicat implicării studenților în procesele de asigurare a calității în cadrul Universității Ovidius din Constanța – 04.04.2024

În data de 4 aprilie 2024, Liga Studenților – Universitatea „Ovidius” din Constanța, în colaborare cu Departamentul Strategii Academice și Managementul Calității (DSAMC) din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, au organizat un evenimement dedicat informării studenților reprezentanți despre implicarea acestora în procesele interne de asigurare a calității în cadrul instituției.

La eveniment au luat parte studenții reprezentanți din Senatul universitar și Consiliile facultăților, precum și studenții din Corpul de Experți Evaluare Internă, care au avut oportunitatea de a participa la discuții structurate cu reprezentanții conducerii UOC, respectiv domnul Conf. univ. dr. Alexandru Bobe – Prorector digitalizare, studenți și alumni, domnul Prof. univ. dr. Mihai Gîrțu – Prorector cercetare și inovare, urmate de o prezentare detaliată susținută de către doamna Prof. univ. dr. ing. Ionela Popovici, director DSAMC, referitoare la modul în care studenții pot lua parte la procesele de asigurare a calității, prin implicarea acestora în procesele de evaluare internă a programelor de studii universitare de licență, a domeniilor de studii universitare de masterat și de doctorat, a scolilor doctorale, precum și în revizuirea planurilor de învățământ și a evaluării cadrelor didactice, drept componente ale sistemului de management al calității.

Finalul evenimentului a fost marcat de premierea celor mai activi studenți în procesele de asigurare a calității în anul universitar precedent și acordarea de diplome de participare, precum și adeverințe care să ateste activitatea acestora.

PREZENTARE EVENIMENT