COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII (CEAC–UOC) are ca misiune elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea strategiilor şi politicilor de asigurare a calităţii în învățământul superior, în acord cu viziunea, misiunea şi politica Universităţii „Ovidius“ din Constanţa.

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII (CEAC–UOC) are rolul de a crea o cultură a calităţii la nivel instituțional, prin implementarea de mecanisme procedurale de evaluare internă în acord cu criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă în învăţământul superior național și internațional.

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII (CEAC–UOC) colaborează cu Departamentul de Strategii Academice și Managementul Calității (DSAMC) și cu  Subcomisiile de Evaluare şi Asigurare a Calităţii de la nivelul facultăților în vederea asigurării calităţii educaţiei în ceea ce privește:

  • capacitatea instituţională (organizare coerentă; sistem de conducere şi administrare eficient; resurse umane suficiente realizării misiunii şi obiectivelor asumate; bază materială adecvată şi resurse financiare pentru o funcţionare stabilă, de calitate);
  • eficacitatea educaţională (organizarea activităţii didactice – admiterea; iniţierea, revizuirea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea internă și externă periodică a programelor de studii; selecţia şi promovarea personalului didactic; serviciile asigurate studenţilor; integrarea în spaţiul universitar european; finalizarea studiilor – are ca scop obţinerea rezultatelor în învăţare şi în cercetarea ştiinţifică);
  • managementul calităţii (monitorizarea şi evaluarea tuturor activităţilor din universitate au ca finalitate evaluarea performanţelor, asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii educaţiei, dezvoltarea culturii calităţii, obţinerea atestărilor legale prin evaluare externă şi informarea publicului asupra rezultatelor obţinute).