Anexe

UOC_1_Structura_programelor_de_studii_de_licenta_si_de_masterat
UOC_2_Ordin_654_1961
UOC_3_Decretul_147_05.06.1974
UOC_4_Decretul_209_12.07.1977
UOC_5_Institut_de_subingineri_din_Constanta
UOC_6_HG_225_1990
UOC_7_Adresa_978_17.04.1991
UOC_8_Certificat_ARACIS
UOC_9_Lista_ierarhizare_programe_de_studii_pe_domenii_UOC_2011
UOC_10_Certificat_TUV_AUSTRIA_RO
UOC_11_CARTA_Universitatii_Ovidius_din_Constanta_avizata_MECTS_31.10.2012
UOC_12_Codul_de_Etica_si_Deontologie_profesionala
UOC_13_Regulam_Comisie_Etica_2012
UOC_14_Raport_Comisie_Etica_2012
UOC_15_Metodologie_alegeri_conducere_academica
UOC_16_Ordin-confirmare-Rector
UOC_17_Plan_Managerial_Rector_2012-2016
UOC_18_Regulam_organizare_si_funct_Consiliu_Administratie
UOC_19_Regulam_organizare_si_funct_Senat
UOC_20_Organigrama_structura_de_invatamant_si_cercetare_23_ian
UOC_21_Organigrama_structura_tehnico-administrativa_7_ian
UOC_22_Anexa_1_la_fisa_vizitei_2012_2013_cadre_didactice
UOC_23_Personal__didactic_ian_2013
UOC_24_Structura_personalului_didactic_cu_norma_de_baza
UOC_25_Machete_personal_1_ian._2013
UOC_26_Situatie_cond-drd-dr-2013
UOC_27_Regulam_ocupare_posturi_didactice
UOC_28_Regulam_evaluare_periodica_a_calit_personal_didactic
UOC_29_Regulam_evaluare_performante_anuale_ale_personal_de_predare
UOC_30_Regulam_cercetarii_stiintifice
UOC_31_Proiecte_cercetare_2012__in_derulare
UOC_32_Lista_lucrarilor_publicate_in_reviste_cu_factor_de_impact_calculat_si_scorul_relativ_de_influenta_cumulat
UOC_33_Lista_lucrarilor_pub_in_rev_cu_factor_de_impact_calculat_si_fara_scor_relativ_de_influenta_cumulat
UOC_34_Lista_lucrarilor_publicate_in_reviste_fara_factor_de_impact_calculat__Science_si_Social_Science
UOC_35_Lista_lucrarilor_publicate_in_reviste_din_Arts_and_Humanities
UOC_36_Lista_lucrarilor_publicate_in_volume_ale_conferintelor_indexate__ISI_Proceedings
UOC_37_Lista_articolelor_publicate_in_reviste_din_strainatate_indexate_BDI_sau_in_reviste_categoria_B+__CNCSIS
UOC_38_Lista_articolelor_publicate_in_reviste_de_specialitate_nationale_recunoscute_CNCSIS__categoria_B
UOC_39_Lista_articolelor_publicate_in_reviste_de_specialitate_nationale_recunoscute_CNCSIS__categoria_B
UOC_40_Lista_cartilor,_de_unic_autor_sau_coordonate,_publicate_la_edituri_CNCSIS
UOC_41_Lista_cartilor,_de_unic_autor_sau_coordonate,_publicate_la_edituri_CNCSIS
UOC_42_Lista_capitolelor_de_carte_publicate_la_edituri_nat_recunoscute_de_CNCSIS
UOC_43_Centre__structuri__cercetare_2012
UOC_44_Reviste_facultati_martie_2013
UOC_45_2012__apr.2013__Manifestari_stiintifice
UOC_46__2013_Manifestari_stiintifice
UOC_47_Anexa_2A_la_fisa_vizitei_2012_2013__Patrimoniul_UOC
UOC_48_Anexa_2B_la_fisa_vizitei_2012_2013_Camine
UOC_49_Regulam_organizare_si_funct_Biblioteca
UOC_50_Regulam_functionare_a_Ovidius_University_Press
UOC_51_Anexa_3_la_fisa_vizitei_2012_2013_nr._studenti_10.10_2012
UOC_52_Metodologie_admitere_studii_licenta_2012
UOC_53_Regulam_organizarea_invatam_la_distanta_frecv_red_ID-IFR
UOC_54_Ghid_oferta_educationala_2012
UOC_55_Regulam_de_aplicare_a_sistemului_de_credite_transferab
UOC_56_Codul_universitar_drepturilor_si_obligatiilor_studentilor
UOC_57_Regulam_activitate_profesionala_studenti
UOC_58_Regulam_evaluare_cunostinte_competente_studenti
UOC_59_Regulam_recunoastere_perioade_studii_Erasmus
UOC_60_Regulam_privind_acordarea_de_burse
UOC_61_Regulam_organizare_si_funct_Centru_Consiliere_educat_profes
UOC_62_Regulam_organizare_si_funct_Centru_Excelenta
UOC_63_Regulam_Centru_formare_si_dezvoltare_profes_continua
UOC_64_Regulam_organizare_si_funct_camine_si_cantine_studenti
UOC_65__Buget_venituri_cheltuieli_2012
UOC_66_Cod_Fiscal_si__Situatie_Conturi_UOC
UOC_67_Situatia_privind_indicatorii_finaciari_în_perioada_2008-2011
UOC_68_Regulam_asigurare_calitate_servicii_educationale_si_de_cercetare
UOC_69_Procedura_evaluare_colegiala
UOC_70_Manualul__sistemului_de_management_al_calitatii_Editia_3-revizia_2
UOC_71_Regulam_monitorizare_programe_studii
UOC_72_Evaluarea_insertiei_prof_a_absolv_UOC_2012
ANEXE/UOC_73__Decizia_155_13.06.2005_CEAC
ANEXE/UOC_74__Statut_Coord.Program
ANEXE/UOC_75_Chestionar_studenti