Evaluare internaţională prin Programul de Evaluare Instituţională al European University Association

1. PREZENTAREA PROGRAMULUI DE EVALUARE INSTITUŢIONALĂ AL EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION

Ce reprezintă Programul de Evaluare Instituţională ?

Programul de Evaluare Instituţională (Institutional Evaluation Programme – IEP, www.eua.be/iep) este un serviciu independent oferit comunităţii academice internaţionale de către Asociaţia Universităţilor Europene (European University Association – EUA, www.eua.be). Acesta asigura instituţiilor de învăţămant superior beneficiul maxim ca urmare a unei evaluări comprehensive, realizată de o echipă formată din lideri de prestigiu ai învăţământului superior european; procedurile şi procesele existente în aceste instituţii sunt evaluate în raport cu bunele practici internaţionale.

Scopul acestor evaluari este de a sprijini instituţiile participante în program în efortul lor continuu de dezvoltare a managementului strategic şi a culturii interne a calităţii.

Sursă: Institutional Evaluation Programme (IEP) – http://www.eua.be/iep/Home.aspx 

2. COMPONENTA GRUPULUI DE COORDONARE A  AUTOEVALUARII INSTITUTIONALE A UOC 

Echipa de autoevaluare a fost constituită la scurt timp după Atelierul de lucru dedicat universităţilor implicate în Runda a doua de evaluare instituţională şi după workshop-ul de prezentare a procesului de autoevaluare/evaluare din data de 25 mai 2012, organizat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) pentru universităţile din categoria B.

Înţelegând semnificaţia şi importanţa acestei etape din perspectiva dezvoltării instituţionale, în urma unor consultări la nivelul conducerii (Rector-Prorectori) a fost propusă şi, totodată, aprobată componenţa echipei de autoevaluare, formată din 8 membri ai comunităţii academice şi 2 studenţi – click aici. 

3. METODOLOGIA DE EVALUARE (GHID EUA)

Institutional Evaluation Programme: Performance in Research, Performance in Teaching – Quality, Diversity, and Innovation in Romanian Universities Project – Guidelines for institutions – click aici.

4. RAPORTUL DE AUTOEVALUARE UOC – EUA

Raportul de autoevaluare UOC şi anexele aferente acestuia au fost încărcate pe platforma de evaluare IEP  – http://uefiscdi-direct.ro/IEP/main/index.php.

5. LEGĂTURI UTILE:

EUA: http://www.eua.be/Home.aspx

EUA – IEP: http://www.eua.be/iep/Home.aspx

ENQA: http://www.enqa.eu/

RAPORT EVALUARE EUA FINAL

VIZITA A II-A EUA

În intervalul 9-12 aprilie 2013, Universitatea „Ovidius“ din Constanţa va primi echipa internaţională EUA pentru a doua vizită din cadrul programului de evaluare instituţională internaţională.

Cerinţe suplimentare EUA pentru a doua vizită de evaluare – click aici 

Agenda de lucru pentru a doua vizită – click aici

PRIMA VIZITĂ EUA

În intervalul 13-15 ianuarie 2013, Universitatea „Ovidius“ din Constanţa va primi echipa internaţională EUA pentru prima vizită din cadrul programului de evaluare instituţională internaţională.

Echipa de evaluare este compusă din:

  1. Sijbolt Noorda, preşedinte – CV
  2. Don McQuillan, coordonator echipă – CV
  3. Lucka Lorber – CV
  4. Jacques Lanarès – CV
  5. Annakaisa Tikkinen, student – CV

Agenda de lucru pentru prima vizită – click aici