Cultura calităţii în Universitatea “Ovidius” din Constanţa

Universitatea “Ovidius” din Constanţa este o instituţie de învăţământ superior orientată către formarea tinerilor care au dreptul la un învăţământ de calitate, ajutându-i să câştige încredere în ei şi în viitorul lor.

Cadrele didactice au un rol cheie în educaţia tinerelor generaţii, de aceea Universitatea “Ovidius” din Constanţa s-a implicat activ în conştientizarea relaţiei dintre mediul economico-social şi mediul educaţional, obţinând astfel o serie de performanţe notabile în urma participării studenţilor la olimpiade, la seminarii ştiinţifice şi prin contribuţiile originale aduse publicaţiilor ştiinţifice recunoscute pe plan naţional şi internaţional. Performanţele se extind şi la nivelul membrilor comunităţii universitare prin participarea la proiecte de cercetare/dezvoltare, publicarea de lucrări ştiinţifice şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice.

Implementarea calităţii în educaţie este pe lista priorităţilor permanente ale Universităţii “Ovidius” din Constanţa. Facultăţile, departamentele şi centrele din cadrul universităţii se supun standardelor şi procedurilor instituţionale de evaluare internă şi externă, respectând în acelaşi timp reglementările conforme cu standardele internaţionale ale calităţii învăţământului superior. Menţinerea acestor standarde este posibilă în condiţiile orientării spre performanţă a activităţii educaţionale, prin îmbunătăţirea continuă a ofertei de programe de studii, prin managementul responsabil, consecvent şi eficient, prin încurajarea unei atitudini dinamice a întregului personal şi prin ameliorarea dialogului cu studenţii, aceştia fiind în centrul tuturor proceselor instituţiei.

Sistemul de evaluare şi asigurare a calităţii în Universitatea “Ovidius” din Constanţa se bazează pe următoarele principii:

  • autonomia departamentului responsabil cu evaluarea şi asigurarea calităţii;
  • programarea inteligentă şi modernizarea activităţilor didactice;
  • stabilirea unor proceduri pentru autoevaluarea universităţii;
  • îmbunătăţirea permanentă a strategiei;
  • evaluarea internă (autoevaluare) şi evaluarea externă (evaluarea specialiştilor);
  • implicarea tuturor actorilor (personal didactic şi auxiliar, administratori, studenţi, alumni, parteneri sociali, asociaţii profesionale, experţi externi);
  • publicarea raporturilor de evaluare.

În Universitatea “Ovidius” din Constanţa calitatea proceselor de educaţie şi cercetare este elementul central al tuturor activităţilor. Cultura calităţii se îmbină cu cele trei dimensiuni ale misiunii universităţii: de cercetare ştiinţifică, didactică şi civică şi culturală, fiind filonul principal al competitivităţii şi al capacităţii instituţiei de adaptare la nevoile în continuă schimbare ale mediului economico-social.

Universitatea “Ovidius” din Constanţa şi-a propus să coopereze permanent cu instituţiile responsabile cu evaluarea calităţii în învăţământul superior. Această cooperare priveşte schimbul de informaţii şi experienţă, îndeplinirea cerinţelor în urma expertizei şi recomandărilor autorităţilor, promovarea contactului cu experţii internaţionali, susţinerea instituţiilor naţionale şi internaţionale care doresc să coopereze cu Universitatea “Ovidius”.

Conducerea Universităţii “Ovidius” din Constanţa va acţiona pentru integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii, pentru perfecţionarea personalului didactic şi didactic auxiliar şi mobilitatea acestora, pentru îmbunătăţirea continuă a nivelului calităţii serviciilor oferite de universitatea, pentru promovarea inovării şi promovarea cooperării permanente între universitate şi instituţia responsabilă cu evaluarea calităţii în învăţământul superior.