În contextul unui mediu global dinamic și profund concurențial, caracterizat de schimbări ample și provocări multiple, marketingul universitar contribuie la poziționarea corectă a universității în relație cu diverse categorii de stakeholderi.
BSMI urmărește consolidarea activității de marketing a UOC și creșterea vizibilității universității și a programelor sale de studiu.
Pentru realizarea acestui scop, BSMI identifică și alege medii eficiente de promovare și realizează materiale de informare și promovare a universității, a misiunii sale și a programelor de studii. Totodată, BSMI organizează acțiuni și evenimente diverse generate de nevoile de comunicare şi informare, identificate la nivelul comunităților interne şi externe universității. BSMI inițiază și desfășoară colaborări cu organizații relevante scopului său și asigură participarea UOC la proiecte, programe, acțiuni și evenimente pentru promovarea UOC și a programelor sale de studii.