Home

Implementarea Sistemului de Asigurare a Calităţii

La nivelul Universităţii „Ovidius“ din Constanţa există şi se aplică un program de politici centrate pe calitate, prin intermediul cărora instituţia noastră îşi defineşte şi descrie politicile, obiectivele, activităţile şi procedurile de asigurare a calităţii, monitorizând, totodată, gradul în care aceste demersuri sunt înţelese, aplicate şi dezvoltate în cadrul instituţional.

Bazele implementării Sistemului de Management al Calităţii au fost puse în anul 2000, când Universitatea „Ovidius“ din Constanţa a făcut parte din proiectul MATRA, primul proiect pilon de implementare a unei proceduri de evaluare internă şi externă a calităţii în învăţământul superior, care a inclus cu titlu experimental Facultăţile de Istorie, de Ştiinţe ale Naturii şi de Matematică-Informatică.

Ulterior, prin proiectul Quality Culture II, fiinanţat de EUA şi coordonat de Universitatea Liberă din Berlin s-a implementat al doilea pilon de evaluare a Sistemului de Asigurare a Calităţii la nivelul programelor de licenţă din cadrul facultăţilor cuprinse în panelul iniţial. Aşadar, cultura asigurării calităţii în Universitatea „Ovidius“ din Constanţa este un deziderat mai vechi, care a fost dezvoltat ulterior, pe baza experienţelor acumulate în cele două proiecte.

Actualmente, la Universitatea „Ovidius“ din Constanţa există, conform reglementărilor legislative, un sistem integrat de asigurare a calităţii la nive linstitutional, dar şi la nivel de facultate care are in componenţă următoarele structuri:

  • Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (C.E.A.C.);
  • Comisia de Specialitate a Senatului pentru Strategie, dezvoltare instituţională şi managementul calităţii;
  • Departamentul de Asigurare a Calităţii Învăţământului Superior (D.A.C.I.S.);
  • Responsabil cu asigurarea calitatii la nivel de facultate;
  • Comisiile de asigurare a calităţii la nivelul facultăţilor;
  • Coordonatori programe de studii.

Prin aplicarea eficace a Sistemului de Management al Calităţii şi prin îmbunătăţirea lui continuă, Universitatea „Ovidius“ din Constanţa a avut şi va avea în vedere menţinerea şi demonstrarea capacităţii de a furniza în mod consecvent servicii şi produse care să satisfacă cerinţele studenţilor şi pe cele ale reglementărilor aplicabile, astfel încât, în final, să obţină creşterea satisfacţiei partenerilor.

Contact

România, Constanţa, B-dul Mamaia, Nr. 124
Cămin nr. 2, Mansardă, Birou nr. 06
Tel/Fax: +(40 241) 611 940
uocdacis@yahoo.com